Fundacja została powołana przez rodziców dzieci zainteresowanych wszechstronnym rozwojem dzieci i została zarejestrowana w KRS 05. listopada 2004r.

Nasze sprawozdania są dostępne w bazie Ministarstwa Pracy i Polityki Społecznej:
sprawozdania od roku 2011 - nr KRS 0000221097