Nasi podopieczni osiągają wysokie wyniki, co potwierdzają sprawdziany 3- i 6- klasistów, ale również konkursy:
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista
Świetlik

Uznanie osiągnięć zostaje często potwierdzone przez stypendium z Uczniowskiego Programu Stypendialnego