Gratulujemy naszej Pani Wiceprezes udziału w I edycji Akademii Przywódców Rozwoju Lokalnego:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/i-edycja-akademii-przywodcow-rozwoju-lokalnego/

 Jak widać - nie tylko nasi podopieczni odnoszą sukcesy.

17.12.2013 12:55

 Osiemnaście osób z całego Dolnego Śląska otrzymało dziś z rąk marszałka Rafała Jurkowlańca dyplomy ukończenia I edycji Akademii Przywódców Rozwoju Lokalnego. Akademia to projekt realizowany wspólnie przez samorząd Dolnego Śląska i Polish Governance Institute, think tank zajmujący się zarządzaniem publicznym.

 

 Adeptami I edycji Akademii jest 18 osób, 12 kobiet i 6 mężczyzn, pochodzących m.in. z Wrocławia, Malczyc, Szklarskiej Poręby, Wiązowa, Bogatyni, Dobrzykowic, Ząbkowic Śląskich, Kłodzka i Świdnicy. Wśród nich znajdują się: pracownicy administracji samorządowej, samorządowych i pozarządowych instytucji kultury, pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedsiębiorcy.

Działania Akademii skierowane są do wszystkich, którzy kształtują rozwój swojego otoczenia i lokalnej społeczności, zarówno w biznesie, administracji publicznej jak i organizacjach pozarządowych. Podczas zajęć szkoleniowych skoncentrowano się na rozwoju osobistych kompetencji i praktycznych umiejętności.

Program Akademii obejmował: kształtowanie kompetencji społecznych (inteligencja emocjonalna, zarządzanie kryzysem, informacja zwrotna jako narzędzie przywództwa), trening zarządzania wiedzą z zakresu przywództwa w rozwoju lokalnym i regionalnym, umiejętność rozpoznania własnych zasobów i identyfikacja obszarów rozwojowych, trening zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (ujęcie definicyjne rozwoju lokalnego, teoria interesariuszy, teoria ewaluacji).

 ***

Organizatorem szkoleń jest Polish Governance Institute, think-tank specjalizujący się w zarządzaniu publicznym.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest współorganizatorem Akademii Przywódców Rozwoju Lokalnego w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.